​​​Tiểu sử
Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Thượng Hải (Trung Quốc)


Ông Nguyễn Thế Tùng - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải

Họ và tên: Nguyễn Thế Tùng

Ngày sinh: 18/07/1976

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quan hệ Quốc tế, Cử nhân tiếng Pháp, Cử nhân tiếng Trung

Quá trình công tác:

12/2006 – 05/2008:      Chuyên viên Vụ Châu Á 1, Bộ Ngoại giao

06/2008 – 12/2011:      Bí thư thứ Ba, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc

02/2012 – 06/2015:      Lãnh sự, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hongkong

07/2015 – 02/2018:      Chuyên viên, Trưởng phòng, Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao

02/2018 – 07/2021:     Chuyên viên, Tập sự cấp Vụ, Vụ Biên giới Việt – Trung, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao

07/2021 – 08/2022:       Phó Vụ trưởng Vụ Biên giới Việt – Trung, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao

08/2022 – nay:              Tổng Lãnh sự, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​